Ξεκίνησε τη λειτουργιά του το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατάνια

Ξεκίνησε – και επίσημα – τη λειτουργία του το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης – και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων εργασίας – των δύο επιστημονικών στελεχών που αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργία της νέας αυτής κοινωνικής δομής. Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 27 Μαρτίου ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γαβριήλ Κουρής υποδέχθηκε και καλωσόρισε στο Δημαρχείο Πλατανιά, τις δύο νέες υπαλλήλους που θα στελεχώσουν τη δομή – την Κοινωνική Λειτουργό κα. Τσώλη Βασιλική και την Ψυχολόγο κα. Χριστουλάκη Στέλλα – με τις οποίες συζήτησε εκτενώς θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και δικτύωσης της δομής, παρουσία της Προϊστάμενης της Δ/νσης Διοικ. Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας κας Ελ. Γιακουμάκη, ενώ στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος και ζητήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής και προστασίας καθώς και την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, που υλοποιούνται τόσο στην περιοχή λειτουργίας του Δήμου όσο και ευρύτερα.

Αναφερόμενος στη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας ο κ. Γ. Κουρής τη χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντική, καθώς θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ατόμων που χρήζουν βοήθειας και υποστήριξης» ενώ όπως τόνισε «η εν λόγω δομή θα είναι λειτουργικά ενταγμένη στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, γεγονός που θα συμβάλει στο να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και αποτελεσματική παρακολούθηση και υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτής».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, σημειώνει ότι η νέα αυτή κοινωνική δομή «θα αποτελέσει τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση, και διασύνδεση των πολιτών με όλους τους φορείς, δομές, υπηρεσίες και τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, με ιδιαίτερη στόχευση στις δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας, λειτουργώντας συμπληρωματικά με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου» επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως «ο Δήμος Πλατανιά είναι ο πρώτος Δήμος σε επίπεδο Νομού Χανίων που λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας και ένας εκ των πρώτων Δήμων απ’ όλη την Κρήτη».

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά αποτελεί κοινωνική δομή που λειτουργεί σε ιδιόκτητο χώρο, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού της Δ.Ε. Μουσούρων, με τριετή χρηματοδότηση από το Ε.Π. “ΚΡΗΤΗ 2014-2020”. Σημειώνεται ότι στο ίδιο κτίριο στεγάζονται τα Γραφεία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ενώ σε παρακείμενο κτίριο στεγάζεται και η δομή του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η γεωγραφική εμβέλεια του Κέντρου Κοινότητας καλύπτει το σύνολο της επικράτειας του Δήμου Πλατανιά και όλες τις Δημοτικές Ενότητες αυτού (Δ.Ε. Βουκολιών, Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δ.Ε. Μουσούρων, Δ.Ε. Πλατανιά) ενώ η δομή στελεχώνεται από δύο (2) υπάλληλους: έναν Κοινωνικό Λειτουργό ως συντονιστή και βασικό υπεύθυνο υλοποίησης των προγραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτού και έναν Ψυχολόγο, οι οποίοι προσελήφθησαν μετά από δημόσια προκήρυξη υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Σκοπός της δομής είναι η περαιτέρω υποστήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου ή σε εθνικό επίπεδο.

Αντικείμενο της λειτουργίας της δομής είναι η παροχή μιας σειράς κοινωνικών υπηρεσιών όπως:

(α) Η υποδοχή και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (πχ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προγράμματα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προγράμματα της ΓΓ Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς κλπ). Επίσης, η Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα, με ιδιαίτερη υποχρέωση της δομής, την παροχή υποστήριξης στους πολίτες κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», τόσο για την ορθή συμπλήρωση αυτής, όσο και για την προσκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών.

(β) Η παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες, με τις οποίες το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου αναπτύσσει συνεργασία. Συγκεκριμένα, τα αιτήματα των πολιτών μπορούν να παραπέμπονται σε:

  • Άλλες υπηρεσίες και δομές που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Πλατανιά, όπως π.χ. Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, Κοινωνικό Παντοπωλείο κλπ.
  • Υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια.
  • Φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

(γ) Η εργασιακή ένταξη των ανέργων, μέσω της συνεργασίας του Κέντρου Κοινότητας με την τοπική αγορά εργασίας.

(δ) Η παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Στον ωφελούμενο πληθυσμό του Κέντρου Κοινότητας συμπεριλαμβάνεται κάθε πολίτης που κάνει συστηματική χρήση των υπηρεσιών και παροχών αυτού και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, ΑμεΑ, και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 07.30 – 15.30. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 28213 41033 & 28213 41040 και το e-mail: kentrokoinotitas@platanias.gr .