Απολογιστικά Στοιχεία

Απολογιστικά Στοιχεία

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε απολογιστικά στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πλατανιά προς τους πολίτες καθώς και ετήσιες εκθέσεις για τα αποτελέσματα των δράσεων κοινωνικής ένταξης που εκπόνησε η Δομή, ανά έτος αναφοράς.
 
Ετήσιες εκθέσεις παρεχόμενων υπηρεσιών
 
2018
2017
 
Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων

Έτος 2018
Δεκέμβριος 2018 
Νοέμβριος 2018 
Οκτώβριος 2018 
Σεπτέμβριος 2018 
Αύγουστος 2018 
Ιούλιος 2018 
Ιούνιος 2018 
Μάιος 2018 
Απρίλιος 2018 
Μάρτιος 2018 
Φεβρουάριος 2018 
Ιανουάριος 2018 

Έτος 2017
Δεκέμβριος 2017 
Νοέμβριος 2017 
Οκτώβριος 2017 
Σεπτέμβριος 2017 
Αύγουστος 2017 
Ιούλιος 2017 
Ιούνιος 2017 
Μάιος 2017 
Απρίλιος 2017 
Μάρτιος 2017