Περιοχή Παρέμβασης

Περιοχή Παρέμβασης

Η γεωγραφική εμβέλεια του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πλατανιά καλύπτει το σύνολο της επικράτειας του Δήμου και όλες τις Δημοτικές Ενότητες αυτού (Δ.Ε. Βουκολιών, Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δ.Ε. Μουσούρων, Δ.Ε. Πλατανιά).

Δ.Ε. Μουσούρων

Δ.Ε. Κολυμβαρίου

Δ.Ε. Πλατανιά

Δ.Ε. Βουκολιών