Συνεργασίες

Συνεργασία με άλλες δομές

Στόχος της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας είναι να αποτελέσει κεντρικό σημείο αναφοράς για την καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών των ωφελούμενων πολιτών και τη διασύνδεση τους με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών προς αυτούς.

 

Στο πλαίσιο αυτό το Κέντρο κοινότητας δύναται να αναπτύσσει συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς και δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, με φορείς προώθησης της απασχόλησης, με τον ιδιωτικό τομέα (επαγγελματικοί και εργοδοτικοί φορείς, κλπ) και με την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα) όπως και με τα αντίστοιχα Κέντρα που λειτουργούν στους λοιπούς Δήμους του Νομού Χανίων αλλά και της χώρας, με βασικό σκοπό τη βέλτιστη διασύνδεση του Κέντρου Κοινότητας με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.