Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενος του Κέντρου Κοινότητας θεωρείται κάθε πολίτης που κάνει συστηματική χρήση των υπηρεσιών και παροχών αυτού και ο οποίος καταγράφεται στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα της δομής και αποκτά μοναδικό αριθμό αναφοράς.

 

Ειδικότερα, ωφελούμενοι είναι όλοι οι πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Πλατανιά, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως αυτές περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη», στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, στη Συνθήκη της Γενεύης και στην κείμενη εθνική νομοθεσία.

 

Επίσης το Κέντρο Κοινότητας δύναται να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται στο Κέντρο ζητώντας να λάβει τις προσφερόμενες υπηρεσίες.