Θέσεις Εργασίας - Προκηρύξεις

Θέσεις Εργασίας – Προκηρύξεις

Πρόσληψη 12 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Λοιπού Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, για την B΄ Περίοδο, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων {δέκα (10) άτομα μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο και δύο (2) άτομα μέχρι
Περισσοτερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα
Περισσοτερα

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Χανίων.

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε με 3 προκηρύξεις την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: 1 ατόμου ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
Περισσοτερα

Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Αποκορώνου

Ο Δήμος Αποκορώνου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, ειδικότητας  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων), για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
Περισσοτερα

Πρόσληψη 32 ατόμων στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση του «Ολοήμερου Οικολογικού Σχολείου για την καλοκαιρινή περίοδο 2019», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 32 ατόμων ως εξής : 20 ατόμων ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής 6 ΤΕ Νοσηλευών 6
Περισσοτερα

Πρόσληψη 40 ατόμων στην «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά»

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού Σαράντα (40) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά» με διάρκεια απασχόλησης έως δύο
Περισσοτερα

Πρόσληψη 14 ατόμων στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης  διάρκειας συνολικά 14 ατόμων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2019, κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Οδηγών (Γ’ κατηγορίας): 2 άτομα ΥΕ
Περισσοτερα

Πρόσληψη 10 ατόμων στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών συνολικά 9 ατόμων, κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως: 2 άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Γ΄ή Δ’ κατηγορίας)   1
Περισσοτερα

Πρόσληψη 2 ατόμων στον παιδικό σταθμό Βουκολιών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (2) δύο ατόμων ειδικότητας TΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ με σύμβαση έως δύο μήνες , για το προσεχές διάστημα για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών.
Περισσοτερα

Πρόσληψη 10 ατόμων στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και συγκεκριμένα: 2 άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου –φορτηγού -με κάρταψηφιακού ταχογράφου) 1
Περισσοτερα