Θέσεις Εργασίας - Προκηρύξεις

Θέσεις Εργασίας – Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ο Δήμος Κισσάμου ύστερα από την υπ’ αριθ. 210/15-11-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τριών (3) ατόμων, βάσει του άρ. 206 του ν. 3584/2007, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων
Περισσοτερα

Πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έως οκτώ (8) μηνών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) του ∆ήμου Χανίων για την περίοδο 2019-2020. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Περισσοτερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΛΙΝΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Σελίνου, που εδρεύει στην Παλαιόχωρα Σελίνου Ν. Χανίων, ανακοίνωσε η Δ.Ε.Υ.Α.
Περισσοτερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 16 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας, μετά την κήρυξη του Δήμου Χανίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε
Περισσοτερα

Πρόσληψη ενός Επιστημονικού Συμβούλου σε Θέματα Πολιτισμού στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός Επιστημονικού Συμβούλου σε Θέματα Πολιτισμού. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, από την Δευτέρα 21/10/2019 μέχρι και την Τετάρτη 23/10/2019, από τις 8:30 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ., στο Τμήμα Ανάπτυξης
Περισσοτερα

Πρόσληψη 6 ατόμων στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 (έξι) ατόμων ειδικότητας ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ έναντι αντιτίμου, προκειμένου να λειτουργήσουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και να υλοποιηθούν προγράμματα άθλησης στο Δήμο Χανίων, που εδρεύει
Περισσοτερα

Πρόσληψη 2 ειδικών συνεργατών στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη σε θέματα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, από την Παρασκευή 20/9/2019 μέχρι και την Τρίτη 24/9/2019 (κατά τις εργάσιμες ημέρες),
Περισσοτερα

Πρόσληψη 20 ατόμων στο Δήμο Κισσάμου

Ο Δήμος Κισσάμου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 210 του ν. 3584/2007, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς
Περισσοτερα

Αιτήσεις για Ένταξη στο Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών-Ερευνητών (ΕΣΕ) της ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών- Ερευνητών (ΕΣΕ) για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 – Απριλίου 2020, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η
Περισσοτερα

Πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Αποκορώνου

Ο Δήμος Αποκορώνου καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, απόφοιτης/ου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με επαρκείς γνώσεις σε Οικονομικά θέματα του Δήμου. Οι
Περισσοτερα