Θέσεις Εργασίας - Προκηρύξεις

Θέσεις Εργασίας – Προκηρύξεις

Πρόσληψη 7 ατόμων στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε την πρόσληψη επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για τις παρακάτω ειδικότητες: 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Οδηγών(Απορριμματοφόρου –φορτηγού -με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
Περισσοτερα

Ανακοίνωση Για Τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Στα Πλαίσια Του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SUMP-PLUS (HORIZ0N 2020)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2/1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SUMP–PLUS (HORIZ0N 2020)  Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ  Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως
Περισσοτερα

Πρόσληψη 1 Παιδοψυχολόγου στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
Περισσοτερα

Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τριών (3) μηνών συνολικά 4 ατόμων, ως ακολούθως: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ              ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕ Διοικητικού    2 Έως 3 μήνες ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Περισσοτερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, Νομού Χανίων, ανακοίνωσε ο Δήμος Χανίων. Για την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ
Περισσοτερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, που εδρεύει στις Μουρνιές Χανίων (Αγίου Ελευθερίου 28, Τ.Κ.73300) ανακοίνωσε το
Περισσοτερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΧ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, που εδρεύει στο Δήμο Χανίων, ανακοίνωσε η ΔΕΥΑ Χανίων. Για την προκήρυξη πατήστε
Περισσοτερα

Πρόσληψη 1 ατόμου Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων προκήρυξε μία (1) θέση Επιστημονικού Συμβούλου σε Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής. Οι αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, από τις 26/11/2019 έως και 28/11/2019, από τις 8:30 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ., στο
Περισσοτερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Την πρόσληψη ενός Κοινωνικού Λειτουργού (Π.Ε.–Τ.Ε.)με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης,από την 1/12/2019 μέχρι τις 31/12/2019(με δυνατότητα παράτασης)για την υλοποίηση του προγράμματος Στέγασης Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη, στην περιοχή των Χανίων. Για την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ
Περισσοτερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ο Δήμος Κισσάμου ύστερα από την υπ’ αριθ. 210/15-11-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τριών (3) ατόμων, βάσει του άρ. 206 του ν. 3584/2007, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων
Περισσοτερα