Στελέχωση

Στελέχωση

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από δύο υπάλληλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και πιο συγκεκριμένα από μία Κοινωνική Λειτουργό – η οποία είναι και η Συντονίστρια της δομής – και από μία Ψυχολόγο.