Οπτικοακουστικό Υλικό

Οπτικοακουστικό Υλικό

 

Συνέντευξη τύπου για απολογισμό έργου Κέντρου Κοινότητας Δ. Πλατανιά για το έτος 2018

Συνέντευξη τύπου για απολογισμό έργου Κέντρου Κοινότητας Δ. Πλατανιά για το έτος 2018 παργματοποιηθηκε στην ΔΕ Μουσούρων

 

 

Ο Γαβριήλ Κουρής στο Δελτίο Ειδήσεων @ΝέαTV για τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πλατανιά

Στο Δελτίο Ειδήσεων της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης, φιλοξενήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά Γαβριήλ Κουρής προκειμένου να παρουσιάσει τις δράσεις κοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης που αναπτύσσει το Κέντρο Κοινότητας (ΚΚ) του Δήμου Πλατανιά και το σημαντικό έργο που έχει παράξει τους 10 μήνες λειτουργίας του. Μεταξύ των δράσεων που πρόκειται να υλοποήσει το ΚΚ το αμέσως προσεχές διαστημα – όπως ανέφερε ο κ. Κουρής – είναι το βιωματικό σεμινάριο συμβουλευτικής για γονείς υπό τον τίτλο «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ» και το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους γονείς στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και να συμβάλλει στην ενίσχυση της επικοινωνίας στο οικογενειακό περιβάλλον, μέσα από την αμοιβαία εμπιστοσύνη και αποδοχή. Παράλληλα, ο ΓΓ του Δήμου Πλατανιά παρουσίασε τις παρεχομενες υπηρεσίες της Δομής και τη νέα ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινότητας ενώ προχώρησε και σ ‘ ένα συνοπτικό απολογισμό των πεπραγμένων αυτής!

 

 

Tα Κέντρα Κοινότητας

Στα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία λειτουργούν στους Δήμους, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για όλα τα επιδόματα που δικαιούνται καθώς και για όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής.

 

 

Δηλώσεις Γ.Κουρή για το πρόγραμμα δωρεάν επιμορφωτικών σεμιναρίων

Ο Δήμος Πλατανιά και το Κέντρο Κοινότητας αυτού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν για ενίσχυση των δεξιοτήτων των ενηλίκων πολιτών του Δήμου, για την παροχή ευκαιριών ενεργούς συμμετοχής των κατοίκων του Δήμου στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας και για την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, προχωρούν στην υλοποίηση μιας σειράς σεμιναρίων επαγγελματικής συμβουλευτικής και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Για την καινοτόμα πρωτοβουλία αυτή του Δήμου αλλά και για την έως σήμερα λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δ. Πλατανιά, μίλησε στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά, Γαβριήλ Κουρής, ο οποίος είναι και ο οργανωτικά- επιστημονικά υπεύθυνος για την υλοποίηση των εν λόγω σεμιναρίων.  

 

 

Το Κέντρο Κοινότητας

Ξεκίνησε τη λειτουργία του – τη Δευτέρα 27 Μαρτίου- το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά, η νέα κοινωνική δομή που έχει ως σκοπό την περαιτέρω υποστήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου ή σε εθνικό επίπεδο. Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της νέας δομής, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά Γαβριήλ Κουρής, αναφέρθηκε με δηλώσεις του – στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης – στις υπηρεσίες που θα παρέχει το Κέντρο Κοινότητας και στα οφέλη που θα υπάρξουν από τη λειτουργία του την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντική, καθώς θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ατόμων που χρήζουν βοήθειας και υποστήριξης» ενώ όπως τόνισε «η εν λόγω δομή θα είναι λειτουργικά ενταγμένη στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, γεγονός που θα συμβάλει στο να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και αποτελεσματική παρακολούθηση και υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτής». Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, ανέφερε ότι η νέα αυτή κοινωνική δομή «θα αποτελέσει τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση, και διασύνδεση των πολιτών με όλους τους φορείς, δομές, υπηρεσίες και τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, με ιδιαίτερη στόχευση στις δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας, λειτουργώντας συμπληρωματικά με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου» επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως «ο Δήμος Πλατανιά είναι ο πρώτος Δήμος σε επίπεδο Νομού Χανίων που λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας και ένας εκ των πρώτων Δήμων απ’ όλη την Κρήτη.    

 

 

Συνέντευξη Δημάρχου για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά