Επιδοτούμενα προγράμματα για άνεργες γυναίκες έως 49 ετών

ΕπΕνδυση στη γυναικεία πλευρά της δημιουργικότητας!
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ προσκαλεί άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών
να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και
Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του
πολιτισμού για άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών», του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
-Το πρόγραμμα αφορά 2.000 γυναίκες έως 49 ετών και παρέχει υπηρεσίες:
Α. Συμβουλευτικής
Β. Επαγγελματικής κατάρτισης 520 ώρες στους τομείς ένδυσης & υπόδησης (120
ώρες Θεωρία και 400 ώρες πρακτικής άσκησης)
Γ. Πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων
Εκπαιδευτικό επίδομα: έως 2.600 ευρώ
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
 να είναι άνεργες με ενεργό δελτίο ανεργίας
 να έχουν ηλικία έως 49 ετών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
– Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και
τις 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 16:00.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής, επισκεφθείτε τη
σελίδα https://creative.inegsee.gr/
ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2810343616.
Συμπράττοντες φορείς ΣΕΠΕΕ, ΣΚΕΕ και ΕΛΣΕΒΒΥΕ.