Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πλατανιά

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Πλατανιά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πλατανιά στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πλατανιά μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα μάθησης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση), σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Ιταλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)

25

×

 

2

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

×

 

3

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

×

 

4

Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 

25

×

 

5

Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)    

25

×

 

6

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)  

25

×

 

7

Εβραϊκή γλώσσα για τον τουρισμό (Α1-Α2)   

25

×

 

8

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός,

διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

25

×

 

9

Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

25

×

 

10

Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών

25

×

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά (Αλικιανός) καθώς και σε όλες τις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων (Βουκολιές, Γεράνι, Κολυμβάρι).

Ταυτόχρονα αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στo email: kdvm@platanias.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες στο  http://kdvmplatania.blogspot.com/

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2821341033, 2821341040, 2821341010

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.