ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ανοιχτή Πρόσκληση σε δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά, ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου Πλατανιά ότι η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και με τη στήριξη του Δήμου Πλατανιά, υλοποιούν δράσεις για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των κατοίκων του, στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019». Οι δράσεις θα ξεκινήσουν το Μάρτιο 2021, θα υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, διαδικτυακά ή μέσω τηλεφώνου δωρεάν και θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

– Ατομική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη

– Ομαδική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη

– Εργασιακή συμβουλευτική/καθοδήγηση

– Σχολές γονέων

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε μια από τις παραπάνω δράσεις με τους εξής τρόπους:

Με αποστολή γραπτού μηνύματος στο Email. lahers@hmu.gr

Με ηλεκτρονικό αίτημα στη διεύθυνση : http://moodle.seyp.teicrete.gr/reg/

Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 23.02.2021.

Πληροφορίες: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά: 28213 41033 / 28213 41040