ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

Το πρόγραμμα Εκμάθηση συνταγών μαγειρικής, αρτοποιίας, τρόποι κρητικής διατροφής για ορθή χρήση των προϊόντων του Προγράμματος για τους ωφελούμενους του Τεβα, αποτελεί μια σύμπραξη/συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. 

Η ομάδα εργασίας που το έχει αναλάβει και θα εφαρμόσει τις παρακάτω δράσεις, αποτελείται από μέλη της Ερευνητικής Ομάδας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα του τμήματος Διοίκησης και Τουρισμού. Το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει τους ωφελούμενους και να τους καταστήσει επαρκείς και αποτελεσματικούς στους παρακάτω τομείς:

Δράση 1.: Συνταγές με τα προϊόντα των διανομών, ανάλυση των διαδικασιών ετοιμασίας γευμάτων κρητικής διατροφής με έμφαση στο χαμηλό κόστος, την ασφάλεια των τροφών καθώς και την ευεργετική επίδραση στην υγεία.

Δράση 2: Ανάλυση των σταδίων της αρτοποιητικής διαδικασίας.

Δράση 3. Κρητική Διατροφή: ανάλυση των επιδράσεων των τροφών και των βρώσιμων προϊόντων στην υγεία, με έμφαση στις απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία σε διάφορες ομάδες πληθυσμού.

Θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες ομαδικής και ατομικής συμβουλευτικής καθώς και τα ομαδικά σεμινάρια.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του Google Meet και προβλέπεται να έχει συνολική διάρκεια 20 ωρών με ολοκλήρωση εντός 3 εβδομάδων. Με σκοπό να διευκολυνθούν οι ωφελούμενοι προβλέπεται οι ώρες εκπαίδευσης να είναι απογευματινές και Σαββατοκύριακα.  Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων ανά τμήμα θα είναι 15 -20 άτομα.

Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν εξασφαλίσει:

Επίσημη Βεβαίωση από το ΕΛΜΕΠΑ Κρήτης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απόκτησαν.

Επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση του κάθε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα, από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι δυνητικά ωφελούμενοι του Δήμου Πλατανιά Να υποβάλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

Για τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα και για λήψη πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Πλατανιά

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15/02/2021 έως 23/02/2021

Η αίτηση των ωφελούμενων υποβάλλεται ηλεκτρονικά

Σημείο εξυπηρέτησης των δυνητικά ωφελούμενων για την υποβολή αίτησης τους

Δήμος Πλατανιά τηλ 2821341033 /2821341040

Ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ωρες 09.00-14.00