Πρόσληψη 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, για το υποέργο με τίτλο «Στερεωτικές εργασίες και αποκατάσταση νότιου Στρατώνα, στο φρούριο Φραγκοκάστελλο Σφακίων», ειδικότητας:

  • 2 άτομα ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αναστηλωτικές εργασίες και ελλείψει ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε οικοδομικές εργασίες

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από 29/06/2020 έως 08/07/2020.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.