Πρόσληψη 1 ατόμου στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και συγκεκριμένα:

  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γερανοφόρου Οχήματος αρπάγη)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 10/6/2020 έως και Παρασκευή 19/6/2020.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.