Πρόσληψη 14 ατόμων στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης  διάρκειας συνολικά 14 ατόμων, κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως:

  • ΔΕ Οδηγών (Γ’ κατηγορίας): 2 άτομα
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 12 άτομα

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.