Πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Αποκορώνου

Ο Δήμος Αποκορώνου καλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/ους να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με επαρκείς γνώσεις σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και υδραυλικών έργων, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και  περιβαλλοντικών επιπτώσεων, φυσικών καταστροφών, παράκτιας μηχανικής και γενικότερα τεχνικά θέματα του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.