Πρόσληψη 13 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά του νομού Χανίων, και συγκεκριμένα:

  • 8 άτομα ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
  • 2 άτομα ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
  • 3 άτομα ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Προσωπικού Καθαριότητας

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.