Πρόσληψη 6 ατόμων στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε την Πρόσληψη Έξι (06) Ατόμων Με Συμβαση Εργασιας Ορισμενου Χρονου τεσσάρων (04) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ειδικότητας:

  • ΥΕ Εργατών (Αποκομιδής Απορριμμάτων)-4 άτομα
  • ΥΕ Εργατών (Εξωτερικών Χώρων)-2 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στα e-mail: mgiakovidou@platanias.gr & andreadaki@platanias.gr  , από 7-5-2020 έως και 13-5-2020.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.