Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη του ακόλουθου προσωπικού για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της σύμβασής τους έως τέσσερις μήνες (Τετράμηνη Σύμβαση) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ως ακολούθως :

α) Δύο (2) ατόμων  κλάδου ΔΕ Βοηθών Μαγείρων

β) Ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οδός Μελιδονίου 27 τηλ. 28210-23360 εντός προθεσμίας τεσσάρων εργασίμων  (4) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης  του παρόντος δηλ. έως και την Τετάρτη 6 Μαίου 2020.

Είναι δυνατή η αποστολή e-mail με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς αποφυγή μετακινήσεων στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ghrokom@otenet.gr        

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.