Πρόσληψη 20 ατόμων στο Δήμο Κισσάμου

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα Μάρτιο έτους 2020, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997)].

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κισσάμου (Δ/νση: Πολεμιστών 1941, τηλ: 2822340210) από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 έως και την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020. Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Γαμπά Μαγδαληνή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.