ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη -προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες για να αναλάβουν το έργο της συγγραφής του εκπαιδευτικού υλικού και της σχετικής Τράπεζας Θεμάτων αποτίμησης/πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για τριάντα (30) θεματικά αντικείμενα κατάρτισης.

Για την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ 

Για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ