Πρόσληψη 1 Ιατρού Παθολόγου στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών των ηλικιωμένων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων με αντικείμενο την περίθαλψη των ηλικιωμένων του ιδρύματος και την συνταγογράφηση των φαρμάκων τους.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένας (1) Ιατρός Παθολόγος για διάρκεια ενός (1) έτους με συχνότητα απασχόλησης τριών (3) ωριαίων επισκέψεων την εβδομάδα ή όταν εκτάκτως κληθεί με συνολική ετήσια αποζημίωση 8.000 (οκτώ χιλιάδες) Ευρώ το έτος .

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.