Πρόσληψη 7 ατόμων στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε την πρόσληψη επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για τις παρακάτω ειδικότητες:

  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Οδηγών(Απορριμματοφόρου –φορτηγού -με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού
  • 1 άτομο ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτης υδραυλικός
  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτης Οικοδόμος
  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
  • 1 άτομο ειδικότητας ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων

Περισσότερες πληροφορίες εδώ