ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΧ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, που εδρεύει στο Δήμο Χανίων, ανακοίνωσε η ΔΕΥΑ Χανίων. Για την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ