Πρόσληψη 1 ατόμου Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων προκήρυξε μία (1) θέση Επιστημονικού Συμβούλου σε Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, από τις 26/11/2019 έως και 28/11/2019, από τις 8:30 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ., στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, τηλ. Επικοινωνίας: 2821341673 και 674), είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Κυδωνιάς 29, Τ.Κ. 73135 – Χανιά, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.