ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Την πρόσληψη ενός Κοινωνικού Λειτουργού (Π.Ε.–Τ.Ε.)με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης,από την 1/12/2019 μέχρι τις 31/12/2019(με δυνατότητα παράτασης)για την υλοποίηση του προγράμματος Στέγασης Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη, στην περιοχή των Χανίων. Για την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ