ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΛΙΝΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Σελίνου, που εδρεύει στην Παλαιόχωρα Σελίνου Ν. Χανίων, ανακοίνωσε η Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου. Για την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ