Πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Αποκορώνου

Ο Δήμος Αποκορώνου καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, απόφοιτης/ου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με επαρκείς γνώσεις σε Οικονομικά θέματα του Δήμου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στο Πρωτόκολλο του Δήμου από 4/09/2019 έως και 13/09/2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Δ/νση: Βρύσες, Αποκορώνου, Τ.Κ. 73007).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.