ΠΡΟΣΛΗΨΗ 26 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων των αναγκών σίτισης ή εστίασης των Παραρτημάτων του. Για την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ