Πρόσληψη 32 ατόμων στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση του «Ολοήμερου Οικολογικού Σχολείου για την καλοκαιρινή περίοδο 2019», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 32 ατόμων ως εξής :

  • 20 ατόμων ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
  • 6 ΤΕ Νοσηλευών
  • 6 Ναυαγοσωστών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 01/07/2019 έως και 02/07/2019 και ώρες από 8:30 έως 14:30 α) ταχυδρομικώς ή β) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8:30 έως 14:30, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Κριάρη 40 – Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 2821341670,671,675).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο (02) εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.