Πρόσληψη 14 ατόμων στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης  διάρκειας συνολικά 14 ατόμων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2019, κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

  • ΔΕ Οδηγών (Γ’ κατηγορίας): 2 άτομα
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 12 άτομα

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.