Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δήμο Χανίων (ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ)

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών), συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ, που εδρεύει στο Δήμο Χανίων και συγκεκριμένα:

  • 3 άτομα ειδικότητας ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.