2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι ξεκινάει την 08/03/2019 και ώρα 12η μεσημβρινή μέχρι και την 18/03/2019 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών». To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και το εθνικό σκέλος από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.
Για το νομό Χανίων οι θέσεις είναι:

  • 1 άτομο ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ στο ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ στο ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.