ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το πολύπλευρο έργο και οι κοινωνικές παρεμβάσεις που υλοποίησε το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά κατά το έτος 2018 αποτέλεσαν το θέμα της συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου – στα γραφεία της δομής στο δημοτικό κατάστημα Αλικιανού – από το Δήμαρχο κ. Γιάννη Μαλανδράκη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Γαβριήλ Κουρή.

Όπως τόνισε ο κ. Μαλανδράκης το 2018 υποβλήθηκαν στο Κέντρο 320 αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, πραγματοποιήθηκαν 44 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενώ οι νέοι ωφελούμενοι που καταγράφηκαν ανήλθαν σε 258 άτομα. Μεταξύ των δράσεων που υλοποιήθηκαν με τη συμβολή του Κέντρου ήταν σεμινάρια συμβουλευτικής γονέων και πρώτων βοηθειών, σχολές γονέων, δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης, εργαστήρια συμβουλευτικής για εργαζόμενους και ανέργους σε συνεργασία με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ Κρήτης, κοινωνικό φροντιστήριο ξένων γλωσσών σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Palso» κ.ά. Παράλληλα, το Κέντρο Κοινότητας συνέδραμε το έργο της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά για την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών των οποίων η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών, ενώ συμμετέχει, ως φορέας που υποδέχεται τις αιτήσεις, στις διαδικασίες για την παροχή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης”.

«Το Κέντρο επιτελεί ένα στρατηγικό ρόλο σε θέματα κοινωνικού σχεδιασμού και κοινωνικής παρέμβασης», επισήμανε ο Δήμαρχος Πλατανιά, ο οποίος εξήρε τη σημαντική συμβολή της δομής στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο, παρουσιάζοντας παράλληλα τα απολογιστικά στοιχεία έργου της δομής για το προηγούμενο έτος (Πίνακας).

Προβλήματα στη διαδικασία αίτησης για προνοιακά αναπηρικά επιδόματα

Στα προβλήματα που έχουν προκύψει σχετικά με την απόδοση των αναπηρικών επιδομάτων αναφέρθηκε – στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου – ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γαβριήλ Κουρής, επισημαίνοντας ότι η δυσλειτουργία που καταγράφεται δεν οφείλεται στα Κέντρα Κοινότητας αλλά στην μη ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ με αυτές του ΕΦΚΑ. Ο κ. Κουρής υπενθύμισε ότι από τις 28 Ιανουαρίου – οπότε και μεταφέρθηκε στα Κέντρα Κοινότητας και στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ η αρμοδιότητα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα – η όλη διαδικασία έχει “μπλοκάρει”, καθώς οι γραμματείες των ΚΕΠΑ – που υπάγονται στον ΕΦΚΑ – έχουν εντολές να μην παραλαμβάνουν τις αιτήσεις που τους αποδίδονται έντυπα, την ίδια στιγμή που δεν είναι ακόμα δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, λόγω του προβλήματος της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των δύο φορέων. Ο κ. Κουρής έκανε γνωστό ότι ο Δήμαρχος κ. Γ. Μαλανδράκης έχει γνωστοποιήσει το πρόβλημα τόσο στο Υπουργείο Εργασίας όσο και στις διοικήσεις του ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ – με σχετική επιστολή του – ζητώντας να βρεθεί άμεσα λύση.

Νέος Οδηγός Κοινωνικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών

Τέλος, στο πλαίσιο της συνέντευξης παρουσιάστηκε από τον κ. Κουρή και ο νέος Οδηγός Κοινωνικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά – ο οποίος είναι διαθέσιμος τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή – και ο οποίος περιέχει αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής που αναπτύσσονται στο Δήμο Πλατανιά.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΚΚ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2018

ΝΕΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟ 2018

ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2018

442

1.000

258

66

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.066

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

44

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

140

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

163

Κ.Ε.Α.: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

320

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΑ

99

ΑΛΛΟ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

300 (ΣΥΝΟΛΟ)

16

25

40

25

11

34

14