Πρόσληψη 10 ατόμων κατηγορίας ΔΕ στα ΕΛΤΑ Νομού Χανίων

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης ανακοίνωσαν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα (10) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Χανίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ:

14/02/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 23/02/2018

Περισσότερες πληροφορίες και ο πίνακας με τις θέσεις εδώ.