Πρόσληψη 1 ατόμου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων στην Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων) ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (για εκσκαφέα-φορτωτή και φορτωτή), με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ.

Η ανάρτηση της ανακοίνωσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ.