Καταβολή Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος έτους 2017 από τον ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 ξεκινάει,  η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους δικαιούχους, για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2017. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα γίνεται από την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση του ΟΕΑΔ, καθώς και να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου και την Εγκύκλιο.