Δημοσιεύσεις

Πρόσληψη 14 ατόμων στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης  διάρκειας συνολικά 14 ατόμων, κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως: ΔΕ Οδηγών (Γ’ κατηγορίας): 2 άτομα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 12 άτομα Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Περισσοτερα

Πρόσληψη 1 ατόμου στο Δήμο Κισσάμου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κισσάμου ύστερα από την υπ. αριθ. 13/2020(ΑΔΑΩ24ΗΟΛΤΙ-4Θ8) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιείται
Περισσοτερα

Πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Αποκορώνου

Ο Δήμος Αποκορώνου καλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/ους να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με επαρκείς γνώσεις σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και υδραυλικών έργων, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και  περιβαλλοντικών επιπτώσεων, φυσικών καταστροφών, παράκτιας μηχανικής και γενικότερα τεχνικά θέματα
Περισσοτερα

Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Αποκορώνου

Ο Δήμος Αποκορώνου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ειδικότητας: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας   Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Περισσοτερα

Πρόσληψη 20 ατόμων μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο στο Δήμο Κισσάμου

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα Ιούνιο έτους 2020, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων: Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων Περισσότερες
Περισσοτερα

Πρόσληψη 16 ατόμων στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2020, ειδικότητας Τομεάρχες ∆ακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Περισσοτερα

Πρόσληψη 13 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά του νομού Χανίων, και συγκεκριμένα: 8 άτομα ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2 άτομα ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης
Περισσοτερα

Πρόσληψη 1 ατόμου ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα τουρισμού. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα κατατίθενται από τις 18/05/2020 έως και τις 22/05/2020 αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση t-adynamiko@chania.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2821341675, 674. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Περισσοτερα

Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Σφακίων

Ο Δήμος Σφακίων ανακοίνωσε την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Περισσοτερα

Πρόσληψη 6 ατόμων στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε την Πρόσληψη Έξι (06) Ατόμων Με Συμβαση Εργασιας Ορισμενου Χρονου τεσσάρων (04) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ειδικότητας: ΥΕ Εργατών (Αποκομιδής Απορριμμάτων)-4 άτομα ΥΕ Εργατών (Εξωτερικών Χώρων)-2 άτομα Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την
Περισσοτερα