ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου Πλατανιά σχετικά με τη νέα διαδικασία υποβολής αίτησης για πιστοποίηση της αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α
μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιούν από κοινού ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα με τη επωνυμία «Εθνική Πύλη αναπηρίας», προσβάσιμο μέσω της ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης(gov.gr- ΕΨΠ). Κατά αυτόν τον τρόπο, από τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 και εφεξής, η αίτηση για πιστοποίηση της αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α. είτε πρόκειται για αιτήματα που αφορούν συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές, είτε αιτήματα για
κοινωνικές υπηρεσίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία, υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» και αφορά στα κάτωθι είδη αιτήσεων:

– Αρχική αίτηση για αξιολόγηση
– Αίτηση Παράτασης
– Αίτηση Αναθεώρησης
– Αίτηση Επιδείνωσης ή προσθήκης νέας πάθησης

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Επίσης η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ.), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) καθώς και των Γραμματειών του ΚΕ.Π.Α. Ομοίως, η κατάρτιση και η διακίνηση του εισηγητικού φακέλου θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Υποσυστήματος Κατάρτισης Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά στον Αλικιανό (πρώην Δημαρχείο Μουσούρων). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 28213-41033 & 28213-41040.