Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε την πρόσληψη τεσσάρων (04) ατόμων με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ τεσσάρων (04) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα φορτωτή)
  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ 28 Χειριστής μηχανήματος έργου (ισοπεδωτή γαιών)
  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ 28 Χειριστής μηχανήματος έργου (προωθητήρα γαιών)
  • 1 άτομο ειδικότητας   ΔΕ Διοικητικού

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.