Πρόσληψη 1 ατόμου στο Δήμο Κισσάμου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κισσάμου ύστερα από την υπ. αριθ. 13/2020(ΑΔΑΩ24ΗΟΛΤΙ-4Θ8) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιείται στην Δημοτική Ενότητα Ιναχωρίου, για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και διάρκεια σύμβασης 2 μήνες:

  • 1 άτομο ειδικότητας Τ.Ε Κοινωνικών Λειτουργών

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.