Πρόσληψη 20 ατόμων μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο στο Δήμο Κισσάμου

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα Ιούνιο έτους 2020, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.