Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Σφακίων

Ο Δήμος Σφακίων ανακοίνωσε την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.