Πρόσληψη 2 ατόμων στον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (2) δύο ατόμων με σύμβαση έως δύο μήνες, ειδικότητας ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών, για το προσεχές διάστημα για την κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.