Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη του ακόλουθου προσωπικού για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της σύμβασής τους έως δύο μήνες (Δίμηνη Σύμβαση) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, ως ακολούθως :

  • Τριών (3) ατόμων κλάδου ΔΕ7 Βοηθών Νοσοκόμων
  • Ενός (1) ατόμου κλάδου ΔΕ30 Τεχνητών Γενικά (Υδραυλικός ή Ηλεκτρολόγος )
  • Ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.