Πρόσληψη 3 ατόμων στην εφορεία αρχαιοτήτων Χανίων

Η εφορεία αρχαιοτήτων Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά του νομού Χανίων, για τις ανάγκες αυτής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και στον Αρχαιολογικό χώρο Απτέρας, ειδικότητας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.