Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Πλατανιά

Το ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (2) δύο ατόμων με σύμβαση έως δύο μήνες , για το προσεχές διάστημα για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΑΡΙΘΜΟΣ :ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ /ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.