Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού και συγκεκριμένα:

  • 1 άτομο ειδικότητας ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • 1 άτομο ειδικότητας ΠΕ17.13 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 23/7/2019 έως και 25/7/2019 είτε α) ταχυδρομικώς είτε β) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8:30 έως 14:30 στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40 – Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 41674 -675).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.