Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Χανίων.

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε με 3 προκηρύξεις την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:

  • 1 ατόμου ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» του Δήμου Χανίων που εδρεύει στα Χανιά. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 16/07/2019 έως και την Πέμπτη 25/7/2019. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
  • 1 ατόμου ειδικότητας ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 1 ατόμου ειδικότητας ΠΕ17.13 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ και 2 ατόμων ειδικότητας ΠΕ Η ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού». Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
  • 7 ατόμων κλάδου ΔΕ Διοικητικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών τετράωρης απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.