Πρόσληψη 10 ατόμων στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών συνολικά 9 ατόμων, κατά αριθμό ατόμων κλάδου και ειδικότητας, ως ακολούθως:

  • 2 άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Γ΄ή Δ’ κατηγορίας)  
  • 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστή γερανοφόρου οχήματος (αρπάγη)
  • 6 άτομα ειδικότητας YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων  

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Επίσης, ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών συνολικά 1 ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού το οποίο θα απασχοληθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας & ΑΜΕΑ και Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.